09/07/2020 22:51

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Tràmits de Cens Electoral / Sol·licitud d’exclusió/inclusió en les còpies del cens per a propaganda electoral

FORMULARI WEB DE SOL·LICITUD D´EXCLUSIÓ/INCLUSIÓ A LES CÒPIES DEL CENS ELECTORAL QUE S´ENTREGUIN ALS REPRESENTANTS DE LES CANDIDATURES PER REALITZAR ENVIAMENTS POSTALS DE PROPAGANDA ELECTORAL

Aquest procediment permet l´emplenament via web de la sol·licitud d´exclusió/inclusió a les còpies del cens electoral que s´entreguen als representants de les candidatures per realitzar enviaments postals de propaganda electoral.

Les exclusions sol·licitades fins al tretzè dia posterior a la convocatòria d´un procés electoral tindran efectes en aquest procés i en tots els posteriors, mentre que l´elector no manifesti el contrari.

Qui pot emplenar aquest formulari web de sol·licitud?

Qualsevol persona inscrita al cens electoral

Per realitzar la sol·licitud s´exigeix un certificat electrònic associat al seu document nacional d´identitat, o mitjançant el sistema Cl@ve.

Instruccions per l´emplenament i l´enviament de la sol·licitud

Seguiu les instruccions contingudes a cada pantalla

Accedir