29/05/2022 14:46

On sóc?

Acabeu d'entrar a la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, creada per Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l'INE per a facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació i als procediments administratius, a qualsevol hora i tots els dies de l'any.

Què és la Seu Electrònica?

És l'oficina virtual d'atenció a l'usuari a Internet, que compleix els requisits establerts a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

A qui va dirigida?

A ciutadans i empreses que volen interactuar amb l'INE a través d'Internet.

Què es pot fer?

Formular consultes, presentar documents per Registre i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de manera presencial. En funció del tràmit pot ser necessari disposar d'un certificat digital.

Com funciona?

Els tràmits que es realitzen a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de manera presencial. A cada tràmit es descriuen la finalitat i els passos que cal seguir per a realitzar-lo correctament.
 

Novetats
Eleccions al Parlament de Andalucia de 19 de juny de 2022
Més Informació

Premi Nacional d’Estadística
Accés al tràmit

Consulta telemàtica de l'històric de municipis en la base padronal de l'INE
Accés al tràmit


Tràmits més freqüents

Enllaços d'interès

©  INE 2022      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00