28/05/2024 23:13

On sóc?

Acabeu d'entrar a la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, creada per Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l'INE per a facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació i als procediments administratius, a qualsevol hora i tots els dies de l'any.

Què és la Seu Electrònica?

És l'oficina virtual d'atenció a l'usuari a Internet, que compleix els requisits establerts a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

A qui va dirigida?

A ciutadans i empreses que volen interactuar amb l'INE a través d'Internet.

Què es pot fer?

Formular consultes, presentar documents per Registre i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de manera presencial. En funció del tràmit pot ser necessari disposar d'un certificat digital.

Com funciona?

Els tràmits que es realitzen a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de manera presencial. A cada tràmit es descriuen la finalitat i els passos que cal seguir per a realitzar-lo correctament.
 

Novetats
Eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024
Més Informació


Tràmits més freqüents

Enllaços d'interès

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00