17/01/2021 03:55

Egoitza elektronikoa baliatuz ekintza, prozedura eta izapide hauek bideratu daitezke:

Izapidearen Baimentzeko bitartekoak


Ziurtagiri elektronikarekin eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez

©  INE 2021      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00