23/06/2024 00:02

Herritarrek zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko 11/2007 Legeak, ekainaren 22koak herritarrei aitortzen die administrazio publikoekin bitarteko elektronikoz erlazionatzeko eskubidea eta informazioaren teknologiak administrazio-jardueretan erabiltzearen oinarrizko alderdiak arautzen ditu administrazio publikoen arteko erlazioei nahiz administrazioen eta herritarren artekoei dagokienez, herritarren eskubideak, administrazioen aurreko bidezko tratua eta administrazio-jardueren eraginkortasuna eta baliozkotasuna segurtasun juridikozko baldintzetan bermatzeko xedearekin.

Egoitza elektronikoa araudi honen menpe dago:

Urriaren 1ko 39/2015 Legea, administrazio prozedura erkidearen herri administrazio  

Azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretua, Urriaren 1eko 39/2015 Legeak indargabetu gabe duena  

Espainiako Estatistika Erakundearen presidentziaren 2009ko abenduaren 16an ebazpena, egoitza elektronikoa sortzeko   

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, de utilización de un código seguro de verificación de documentos electrónicos por el Instituto Nacional de Estadística


Prozeduren araudia

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00