30/05/2020 01:31

Està vosté en Seu Electrònica / Ajuda / Accessibilitat

La seu electrònica de l'INE ha sigut dissenyada ajustant-se als requeriments d'accessibilitat recollits en la norma UNE 139803:2012 (prioritat 2, nivel AA).

D'altra banda, en la navegació per la Seu s'indiquen enllaços que accedeixen a pàgines alienes a la mateixa i els continguts de la qual poden no complir les mateixes pautes d'accessibilitat.

Si considera que algun dels continguts presentats no és accessible i té algun problema per a la seua visualització, pot comunicar-se amb nosaltres a través del  Formulari de correu .