03/02/2023 21:22

Per a la presentació de qualsevol tipus d'escrit caldrà tenir en compte el calendari de dies inhàbils que el Ministeri de la Presidència publica cada any al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, segons la qual s'estableix a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per l'any 2019.  

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00