15/06/2021 09:47

Para a presentación de calquera tipo de escrito deberase ter en conta o calendario de días inhábiles que o Ministerio da Presidencia publica cada ano no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Resolución do 29 de novembro de 2018 da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.  

©  INE 2021      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00