23/06/2024 01:16

Per Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l'INE , s'ha creat l'única Seu Electrònica d'aquest Organisme, amb l'adreça https://www.sede.ine.gob.es, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  i amb el reglament que la desenvolupa. Aquesta Seu permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l'accés electrònic a través d'Internet dels ciutadans als serveis públics de l'INE de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i la qualitat requerides.

La titularitat de la Seu Electrònica constitueix un domini a Internet de l'INE (CIF Q-2826039F), Paseo de la Castellana 183, 28071-Madrid.

Els drets de propietat intel·lectual de la Seu, el seu disseny gràfic i els codis que conté són de titularitat de l'INE, de no ser que se n'indiqui una altra de manera específica. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels seus continguts, de no ser que siguin per a ús personal i privat, podran constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular o dels interessats. Tots els signes i marques distintives estan protegits per la Llei i poden donar lloc a l'exercici de les accions legals que procedeixin. Si s'utilitza informació de la Seu, s'haurà de citar la font o titularitat de la informació recollida.

L'INE es reserva el dret de realitzar els canvis que procedeixen sense avís previ, a fi d'actualitzar, corregir, modificar o afegir els continguts de la Seu o el seu disseny. En tot cas, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs als hipervincles o enllaços a apartats allotjats en aquesta Seu.

Pel que fa als hipervincles que es realitzin des d'aquesta Seu a pàgines externes, l'INE no pot assumir la integritat i el respecte per la seva accessibilitat i la seva qualitat.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00