15/07/2024 05:09

Per Resolució de 16 de desembre del 2009, de la Presidència de l'INE , ha sigut creada la Seu Electrònica única d'aquest Organisme, sota l'adreça https://www.sede.ine.gov.es, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb el reglament que la desenvolupa. Questa Seu permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l'accés electrònic a través d'Internet dels ciutadans als serveis públics de l'INE de forma segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.

A titularitat de la Seu Electrònica constitueix un domini en Internet de l'INE (CIF Q-2826039F), Paseo de la Castellana 183, 28071-Madrid.

Els drets de propietat intel·lectual de la Seu, el seu disseny gràfic i els codis que la mateix conté són de titularitat de l'INE, llevat que de forma específica s'indique una altra de diferent. a reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels seus continguts, llevat que siguen per a ús personal i privat, podran constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular o dels interessats.. Tots els signes i marques distintives estan protegits per la Llei i poden donar lloc a l'exercici de les accions legals que procedisquen. Si s'utilitza informació de la Seu, haurà de citar-se la font o titularitat de la informació arreplegada.

L'INE es reserva el dret a realitzar els canvis que procedisquen sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, modificar o afegir els continguts de la Seu o el seu disseny. En tot cas, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagen inclòs en els hipervincles o enllaços a apartats allotjats en aquesta Seu.

Respecte als hipervincles que des d'aquesta Seu es realitzen a pàgines externes, l'INE no pot assumir la integritat i respecte per l'acccesibilidad i qualitat d'aquestes.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00