28/05/2024 21:51

De vegades es detecten correus electrònics fraudulents enviats suplantant la imatge d'un organisme, entitat financera, etc., amb la finalitat d'obtenir dades personals i especialment bancàries.

Qualsevol petició de dades bancàries des de la Seu Electrònica de l'INE es realitza en un web segur. El web segur aplica el protocol https, que és la versió segura del protocol http, i així es garanteix que s'interactua en un canal xifrat. Aquest producte l'utilitzen principalment entitats bancàries, botigues en línia i qualsevol tipus de servei que requereixi l'enviament de dades personals o contrasenyes.

Es reconeix, a més a més, pel fet de mostrar un candenat com el de la imatge a la barra d'estat. 

 

 Cadenat de pàgina segura https  

En prémer-hi dos cops a sobre, indica la identitat de l'equip amb el qual us connecteu.

 Informació del certificat  

En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet que digui que està remès a o que és propietat de l'Institut Nacional d'Estadística, contacteu amb nosaltres mitjançant el  Formulari de correu  per a verificar la seva autenticitat.
 

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00