23/06/2024 00:26

De vegades es detecten correus electrònics fraudulents enviats suplantant la imatge d'un organisme, entitat financera, etc., amb la finalitat d'obtenir dades personals i especialment bancaris.

Qualsevol petició de dades bancàries des de la Seu Electrònica de l'INE es realitza en una web segura. La web segura aplica el protocol https, que és la versió segura del protocol http, amb això es garanteix que s'interactua en un canal xifrat. Aquest protocol s'utilitza principalment per a entitats bancàries, botigues en línia, i qualsevol tipus de servei que requerisca l'enviament de dades personals o contrasenyes.

Es reconeix, a més, per mostrar un cadenat com el de la imatge en la barra d'estat.

 Cadenat de pàgina segura https  

En fer doble clic sobre el mateix indica la identitat de l'equip amb què es connecta.

 Informació del certificat  

En cas de dubte, sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet que diga estar remès o ser propietat de l'Institut Nacional d'Estadística, contacte amb nosaltres a través del  Formulari de correu  per verificar la seua autenticitat.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00