22/06/2024 23:52

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a la Seu Electrònica www.sedeine.gob.es.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , l'INE es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. Per això, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i el tractament de les dades personals tenen com a finalitat la gestió, prestació i millora dels serveis de la Seu Electrònica de l'INE, sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de les consultes que hagi plantejat.

L'usuari podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a les dades subministrades per qualsevol dels procediments i serveis disposats en aquesta seu. Per això, us haureu de dirigir a qualsevol mitjà que deixi constància del vostre enviament i recepció, a la Secretaria General de l'INE a l'adreça Paseo de la Castellana, 183 MADRID (Espanya). També podeu fer-ho mitjançant el Formulari de correu .

Si voleu més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu contactar amb la Seu Electrònica de l'Agència de Protecció de Dades a l'adreça https://www.agpd.es/  

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00