15/07/2024 03:54

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) és l'entitat responsable del fitxer de dades generades amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en la Seu Electrònica www.sedeine.gob.es.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal , l'INE es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació i millora dels serveis de la Seu Electrònica de l'INE, sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels mateixos.

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments i serveis disposats en aquesta seu. Per a això, haurà de dirigir-se per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i recepció, a la Secretaria General de l'INE en l'adreça Paseo de la Castellana, 183 MADRID (Espanya). Pot fer-ho també a través del Formulari de correu .

Si desitja més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal pot contactar amb la Seu Electrònica de l'Agència de Protecció de Dades en l'adreça https://www.agpd.es/  

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00