13/05/2021 08:22

Què és un Certificat Electrònic?

Un Certificat Electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del Certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats, de manera segura, i firmar electrònicament les dades que s'envien de manera que se'n pugui comprovar la integritat i la procedència.

Quins Certificats Electrònics reconeix la Seu Electrònica de l'INE?

Actualment es reconeixen a la Seu Electrònica de l'INE els certificats electrònics següents:

La identificació i autenticació davant la Seu Electrònica també es podrà realitzar a través de funcionaris públics habilitats, mitjançant el procediment previst a l'article 22 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  

Com es pot obtenir un Certificat Electrònic?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat electrònic s'han de realitzar davant d'una Autoritat de Certificació, reconeguda oficialment. A l'apartat anterior, podeu trobar els enllaços directes amb les Entitats Certificadores, on es pot obtenir una informació àmplia sobre el funcionament dels diferents certificats, així com sobre el seu procés d'obtenció.

Quines garanties ofereix el Certificat Electrònic?

El Certificat Electrònic garanteix:

Per a què serveix un Certificat Electrònic?

Amb els certificats electrònics, reconeguts per la Seu Electrònica de l'INE, podreu realitzar consultes i efectuar gestions.

Un Certificat Electrònic serveix per a:

Empremtes digitals i estàndard de firma

Els formats de firma electrònica acceptats són:

S'incorpora al justificant de registre una empremta digital dels fitxers que s'hagin presentat. Per la creació d'aquesta empremta digital s'utilitza SHA-1.

Codi maliciós

En cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà no presentat a efectes de tramitació del procediment.

©  INE 2021      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00