28/05/2024 22:20

Què és un Certificat Electrònic?

Un Certificat Electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del Certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats, de manera segura, i firmar electrònicament les dades que s'envien de manera que se'n pugui comprovar la integritat i la procedència.

Quins Certificats Electrònics reconeix la Seu Electrònica de l'INE?

En l’enllaç facilitat a continuació es poden trobar tots els certificats que actualment és possible validar en llançar una consulta contra la plataforma @firma. Cal tenir en compte que els certificats incorporats a la plataforma han complert el procediment descrit en el document “Tractament de certificats en @firma”, disponible actualment en el PAE (http://administracionelectronica.gob.es) i es troben classificats en algun dels tipus de certificats establerts en l’actualitat.
Per a obtenir una llista completa dels prestadors acceptats per aquesta plataforma acudeixi al document de proveïdors de serveis de certificació de @firma.

Com es pot obtenir un Certificat Electrònic?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat electrònic s'han de realitzar davant d'una Autoritat de Certificació, reconeguda oficialment. A l'apartat anterior, podeu trobar els enllaços directes amb les Entitats Certificadores, on es pot obtenir una informació àmplia sobre el funcionament dels diferents certificats, així com sobre el seu procés d'obtenció.

Quines garanties ofereix el Certificat Electrònic?

El Certificat Electrònic garanteix:

Per a què serveix un Certificat Electrònic?

Amb els certificats electrònics, reconeguts per la Seu Electrònica de l'INE, podreu realitzar consultes i efectuar gestions.

Un Certificat Electrònic serveix per a:

Empremtes digitals i estàndard de firma

Els formats de firma electrònica acceptats són:

S'incorpora al justificant de registre una empremta digital dels fitxers que s'hagin presentat. Per la creació d'aquesta empremta digital s'utilitza SHA-1.

Codi maliciós

En cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà no presentat a efectes de tramitació del procediment.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00