23/06/2024 01:14

Què és un Certificat Electrònic?

Un Certificat Electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del Certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats, de manera segura, i signar electrònicament les dades que s'envien de tal forma que se'n pugui comprovar la integritat i procedència.

Quins Certificats Electrònics reconeix la Seu Electrònica de l'INE?

En l’enllaç facilitat a continuació es poden trobar tots els certificats que actualment és possible validar en llançar una consulta contra la plataforma @firma. Cal tenir en compte que els certificats incorporats a la plataforma han complit el procediment descrit en el document “Tractament de certificats en @firma”, disponible actualment en el PAE (http://administracionelectronica.gob.es) i estan classificats en algun dels tipus de certificats establits en l’actualitat.
Per a obtenir una llista completa dels prestadors acceptats per aquesta plataforma acudisca al document de proveïdors de serveis de certificació de @firma.

Com obtenir un Certificat Electrònic?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat electrònic han de realitzar-se davant una Autoritat de Certificació, reconeguda oficialment. En l'apartat anterior, es troben els enllaços directes amb les Entitats Certificadores, on es pot obtenir àmplia informació del funcionament dels diversos certificats, així com del seu procés d'obtenció.

Quines garanties ofereix el Certificat Electrònic?

El Certificat Electrònic garanteix:

Per què serveix un Certificat Electrònic?

Amb els certificats electrònics, reconeguts per la Seu Electrònica de l'INE podrà realitzar consultes i efectuar gestions.

Un Certificat Electrònic serveix per a:

Empremtes digitals i estàndard de signatura

Els formats de signatura electrònica acceptats són:

S'incorpora al justificant de registre una empremta digital dels fitxers que hagen sigut presentats. Per a la creació d'aquesta empremta digital s'empra SHA-1.

Codi maliciós

En el cas que es presenten fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà com no presentat a l'efecte de tramitació del procediment.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00