30/05/2020 01:48

Està vosté en Seu Electrònica / Utilitats / Certificat i Firma Electrònics

Què és un Certificat Electrònic?

Un Certificat Electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del Certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats, de manera segura, i signar electrònicament les dades que s'envien de tal forma que se'n pugui comprovar la integritat i procedència.

Quins Certificats Electrònics reconeix la Seu Electrònica de l'INE?

Actualment es reconeixen en la Seu Electrònica de l'INE els següents certificats electrònics:

La identificació i autenticació davant la Seu Electrònica podrà també realitzar-se a través de funcionaris públics habilitats, mitjançant el procediment previst en l'article 22 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  

Com obtenir un Certificat Electrònic?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat electrònic han de realitzar-se davant una Autoritat de Certificació, reconeguda oficialment. En l'apartat anterior, es troben els enllaços directes amb les Entitats Certificadores, on es pot obtenir àmplia informació del funcionament dels diversos certificats, així com del seu procés d'obtenció.

Quines garanties ofereix el Certificat Electrònic?

El Certificat Electrònic garanteix:

Per què serveix un Certificat Electrònic?

Amb els certificats electrònics, reconeguts per la Seu Electrònica de l'INE podrà realitzar consultes i efectuar gestions.

Un Certificat Electrònic serveix per a:

Empremtes digitals i estàndard de signatura

Els formats de signatura electrònica acceptats són:

S'incorpora al justificant de registre una empremta digital dels fitxers que hagen sigut presentats. Per a la creació d'aquesta empremta digital s'empra SHA-1.

Codi maliciós

En el cas que es presenten fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà com no presentat a l'efecte de tramitació del procediment.