22/06/2024 23:30

Que é un Certificado Electrónico?

Un Certificado Electrónico é un conxunto de datos que permiten a identificación do titular do Certificado, intercambiar información con outras persoas e entidades, de maneira segura, e asinar electronicamente os datos que se envían de tal xeito que se poida comprobar a súa integridade e procedencia.

Que Certificados Electrónicos recoñece a Sede Electrónica do INE?

Na ligazón proporcionada a continuación pódense atopar todos os certificados que actualmente é posible validar ao lanzar unha consulta contra a plataforma @firma. Cómpre ter en conta que os certificados incorporados á Plataforma cumpriron o procedemento descrito no documento “Tratamento de certificados en @firma”, dispoñible actualmente no PAE (http://administracionelectronica.gob.es), e atópanse clasificados nalgún dos tipos de certificados actualmente establecidos.
Para obter unha listaxe completa dos prestadores aceptados por esta plataforma acuda ao documento de provedores de servizos de certificación de @firma.

Como obter un Certificado Electrónico?

As xestións para a obtención dun certificado electrónico débense realizar perante unha Autoridade de Certificación, recoñecida oficialmente. No apartado anterior, atópanse as ligazóns directas coas Entidades Certificadoras, onde se pode obter ampla información do funcionamento dos distintos certificados, así como do seu proceso de obtención.

Que garantías ofrece o Certificado Electrónico?

O Certificado Electrónico garante:

Para que serve un Certificado Electrónico?

Cos certificados electrónicos, recoñecidos pola Sede Electrónica do INE poderá realizar consultas e efectuar xestións.

Un Certificado Electrónico serve para:

Impresións dixitais e estándar de sinatura

Os formatos de sinatura electrónica aceptados son:

Incorpórase ao xustificante de rexistro unha impresión dixital dos ficheiros que se presentasen. Para a creación desta impresión dixital emprégase SHA-1.

Código malicioso

No caso de que se presenten ficheiros con código malicioso, o ficheiro considerarase como non presentado a efectos de tramitación do procedemento.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00