02/06/2023 06:29

Notificacions Electròniques per compareixença

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el seu article 43 sobre la pràctica de notificacions per mitjans electrònics, ofereix la possibilitat de realitzar-les mitjançant compareixença en la seu electrònica de l’administració o organisme actuant, a través de l’adreça electrònica habilitada única o mitjançant tots dos sistemes, segons dispose cada administració o organisme.

En aquesta secció de la Seu Electrònica de l’INE es pot accedir a les notificacions administratives que li hagen sigut comunicades i que es troben en aquest lloc. Però l’interessat pot disposar d’altres notificacions electròniques en l’adreça electrònica única a la qual pot accedir en https://dehu.redsara.es o a través de la seua carpeta ciutadana https://carpetaciudadana.gob.es.

Les notificacions estaran a la seua disposició en aquest apartat durant un termini de deu dies. Si en aquest termini no s'accedeix al contingut de la notificació, s'entendrà que aquesta ha sigut rebutjada i el tràmit es considerarà efectuat.

Notificacions Electròniques

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00