03/02/2023 20:38

Notificacións Electrónicas por comparecencia

Entre os procedementos de notificación por medios electrónicos regulados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e as súas normas de desenvolvemento, está o de notificación mediante comparecencia electrónica na Sede Electrónica do organismo, consistente no acceso electrónico por parte do interesado ao contido da actuación administrativa correspondente a través da Sede Electrónica do organismo.

Nesta sección da Sede Electrónica do INE pódese acceder ás notificacións administrativas que o cidadán recibise por este medio.

No caso de que non estea obrigado a ser notificado por este medio, para o seu uso requírese que o interesado sinalase na tramitación do procedemento correspondente que o medio electrónico de notificación sexa o preferente ou consentise a súa utilización.

As notificacións estarán á súa disposición neste apartado durante un prazo de dez días. Se nese prazo non se accede ao contido da notificación, entenderase que a mesma foi rexeitada, tendo por efectuado o trámite.

Notificacións Electrónicas

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00