30/01/2023 03:11

Bertaratzeagatiko jakinarazpen elektronikoak

Urriaren 1ko 39/2015 Legea, administrazio prozedura erkidearen herri administrazio  eta hura garatzen duten arauetan araututako bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpen prozeduren artean dago jakinarazpenak organismoaren egoitza elektronikoan bertaratze elektronikoaren bidez egiteko prozedura. Aukera hori baliatuta interesduna dagokion administrazio jardueraren edukian sar daiteke bide elektronikoetatik, organismoaren egoitza elektronikoaren bitartez.

INEren egoitza elektronikoaren atal honetatik herritarrak bitarteko horretatik jaso dituen administrazio jakinarazpenetarako sarbidea izango du.

Baliabide honen bitartez jakinaraztera behatuta ez bazaude, erabili ahal izateko beharrezkoa izango da interesatuak dagokion prozeduraren tramitazioan jakinarazpen elektronikoa lehenetsitako bitartekoa dela adieraztea edo bide hori erabiltzeko baimena ematea.

Jakinarazpenak zure eskura egongo dira, atal honetan, hamar eguneko epean. Epe horretan jakinarazpenaren edukian sartzen ez bazara, hura arbuiatu dela ulertu eta izapidea burututzat emango da.

Jakinarazpenak elektronikoak

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00