23/06/2024 00:48

Notificacións Electrónicas por comparecencia

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, no seu artigo 43 sobre a práctica de notificacións por medios electrónicos, ofrece a posibilidade de realizalas mediante comparecencia na sede electrónica da Administración ou organismo actuante, a través do enderezo electrónico habilitado único ou mediante ambos sistemas, segundo dispoña cada Administración ou organismo..

Nesta sección da sede electrónica do INE pódese acceder ás notificacións administrativas que lle fosen comunicadas que se atopan neste sitio. Pero o interesado pode dispoñer doutras notificacións electrónicas no enderezo electrónico único ao que pode acceder en https://dehu.redsara.es ou a través da súa carpeta cidadá https://carpetaciudadana.gob.es.

As notificacións estarán á súa disposición neste apartado durante un prazo de dez días. Se nese prazo non se accede ao contido da notificación, entenderase que a mesma foi rexeitada, tendo por efectuado o trámite.

Notificacións Electrónicas

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00