15/07/2024 03:28

Canals d'accés a la Seu Electrònica:

Seran canals d'accés als serveis disponibles a la Seu Electrònica:

- Per l'accés electrònic, a través d'Internet, amb les característiques definides a la Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l'INE, segons la qual es crea la Seu Electrònica  

- Per l'atenció presencial, les oficines de l'Institut Nacional d'Estadística, tant de caràcter central com territorial, conforme les competències definides a les normes reguladores de la seva organització, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú      

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00