23/06/2024 00:03

Canals d'accés a la Seu Electrònica:

Seran canals d'accés als serveis disponibles en la Seu Electrònica:

- Per a l'accés electrònic, a través d'Internet, amb les característiques definides en la Resolució de 16 de desembre del 2009, de la Presidència de l'INE, per la qual es crea la Seu Electrònica  

- Per a l'atenció presencial, les oficines de l'Institut Nacional d'Estadística, tant de caràcter central com territorial, d'acord amb les competències definides en les normes reguladores de l'organització del mateix, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats en l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú      

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00