15/04/2024 01:36

Canles de acceso á Sede Electrónica:

Serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na Sede Electrónica:

- Para o acceso electrónico, a través de Internet, coas características definidas na Resolución do 16 de decembro de 2009, da Presidencia do INE, pola que se crea a Sede Electrónica  

- Para a atención presencial, as oficinas do Instituto Nacional de Estatística, tanto de carácter central como territorial, conforme ás competencias definidas nas normas reguladoras da organización do mesmo, independentemente do acceso a través dos rexistros regulados no artigo 38 da Lei 30/1992 do 26 de Novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común      

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00