30/05/2020 02:14

Està vosté en Seu Electrònica / Utilitats / Validació del certificat de seu

Validació del certificat de seu

Segons estableix l'article 6.1 d) del  Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, en allò que no està derogat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per a això, s'ofereix l'accés a la plataforma  VALIDE , a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, de manera directa i gratuïta.

Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.