22/06/2024 23:29

Validación do certificado de sede

Segundo establece o artigo 6.1 d) do  Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, no que non está derrogado pola Lei 39/2015, do 1 de outubro , toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Para iso, ofrécese o acceso á plataforma  VALIDE , a través da que poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica do Instituto Nacional de Estatística, de forma directa e gratuíta.

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00