28/05/2024 22:03

Codi Segur de Verificació (CSV)

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV és un conjunt de dígits que identifica de forma única els documents electrònics emesos per l’Institut Nacional d’Estadística.

El CSV es troba imprès a totes les pàgines que componen un document electrònic i possibilita la confrontació, a través de la Seu Electrònica de l’INE, d’un document imprès amb el document electrònic original corresponent, de manera que el converteix en una còpia autèntica.

Podeu utilitzar aquest servei per comprovar l’autenticitat de documents en paper amb CSV emesos per l’Institut Nacional d’Estadística. Per fer-ho cal introduir el codi CSV que figura en el document; la Seu Electrònica de l’INE us mostrarà el document original i podreu constatar-ne la veracitat i que no ha estat alterat.

El CSV de l’Institut Nacional d’Estadística està regulat per Resolució de 10 de febrer de 2011, de la Presidència de l’INE.

Verifica un document

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00