15/07/2024 04:16

Codi Segur de Verificació (CSV)

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV és un conjunt de dígits que identifica de manera única els documents electrònics emesos per l’Institut Nacional d’Estadística.

El CSV es troba imprés en totes les pàgines que componen un document electrònic i possibilita la confrontació, a través de la seu electrònica de l’INE, d’un document imprés amb el document electrònic original corresponent, de manera que el converteix en una còpia autèntica.

Podeu utilitzar aquest servei per a comprovar l’autenticitat de documents en paper amb CSV emesos per l’Institut Nacional d’Estadística. Per a fer-ho, cal introduir el codi CSV que hi ha en el document; la seu electrònica de l’INE us mostrarà el document original i podreu constatar-ne la veracitat i que no ha sigut alterat.

El CSV de l’Institut Nacional d’Estadística està regulat per la Resolució de 10 de febrer de 2011, de la Presidència de l’INE.

Verifica un document

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00