19/10/2019 02:13

Está vostede en Sede Electrónica / Utilidades / Código Seguro de Verificación

Código Seguro de Verificación (CSV)

O Código Seguro de Verificación de documentos ou CSV é un conxunto de díxitos que identifica de forma única os documentos electrónicos emitidos polo Instituto Nacional de Estatística.

O CSV atópase impreso en todas as páxinas que compoñen un documento electrónico e posibilita o cotexo, a través da Sé Electrónica do INE, dun documento impreso co correspondente documento electrónico orixinal, converténdoo así nunha copia auténtica.

Pode utilizar este servizo para comprobar a autenticidade de documentos en papel con CSV emitidos polo Instituto Nacional de Estatística. Para iso debe introducir o código CSV que figura no documento; a Sé Electrónica do INE mostraralle o documento orixinal e poderá constatar a súa veracidade e que non foi alterado.

O CSV do Instituto Nacional de Estatística está regulado por Resolución de 10 de febreiro de 2011, da Presidencia do INE.

Verificar un documento