23/03/2019 09:37

Està vosté en Seu Electrònica /

Eleccions a Corts Generals i Valencianes de 28 d'abril de 2019

Sol•licitud de vot dels electors CERA

Consulta d'inscripció en el Cens Electoral en període electoral

Consulta de meses i locals electorals

Consulta de l'estat de tramitació de les sol·licituds de vot per correu

Impugnació del Cens Electoral en període electoral

Cumplimentación de la solicitud de voto por correo de los electores residentes en España