16/09/2019 22:25

Está vostede en Sede Electrónica /

Eleccións municipais, autonómicas e o Parlamento Europeo de 26 de maio de 2019

Solicitude de voto dos electores CERA

Consulta de inscrición no Censo Electoral en período electoral

Consulta de mesas e locais electorais

Consulta do estado de tramitación das solicitudes de voto por correo

Impugnación do Censo Electoral en período electoral

Enchemento da solicitude do voto por correo dos electores residentes en España