02/03/2024 20:49

Fitxa del procediment

Nom: procediment sancionador per incompliment de les obligacions estadístiques previstes en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

Descripció: permet a les diverses persones físiques i jurídiques accedir als expedients sancionadors en què reuneixen la condició d’interessat, i també obtenir còpia dels documents integrants de l’expedient, presentar al·legacions i recursos i, si s’escau, fer el pagament telemàtic.

Òrgan responsable: la instrucció del procediment sancionador correspon a la Secretaria General de l’Institut Nacional d’Estadística

Matèria: estadística

Manera d'Iniciació: d'ofici per l'Administració

Termini màxim per a resoldre i notificar: 6 mesos

Efectes manca de resolució en termini: caducitat.

Mitjans d'autenticació: certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l’INE

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/sanciones_ct

Codi SIA: 991596

Aquí podeu realitzar els tràmits següents

Enllaços d'interès

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00