11/12/2023 06:17

Que é o Censo Electoral?

O Censo Electoral contén as inscricións das persoas con dereito de sufraxio, en xeral os españois maiores de idade non incapacitados, tanto se son residentes en España como se son residentes no estranxeiro, independentemente da súa posible ampliación para as Eleccións Municipais e ao Parlamento Europeo cos electores estranxeiros residentes en España que teñan o dereito de sufraxio recoñecido legalmente, por ser nacionais doutros países da Unión Europea nas Eleccións ao Parlamento Europeo e municipais, ou doutros países nas Eleccións locais en virtude dun Tratado que así o estableza.

Como consultar o Censo Electoral?

Calquera interesado poderá consultar telematicamente os seus datos de inscrición no Censo Electoral vixente en cada mes ou para unhas eleccións ou referendo.

A inscrición no Censo Electoral contén datos persoais e do domicilio de residencia dos electores, ademais do concello de inscrición a efectos electorais para os españois residentes no exterior. Cando a consulta se realiza nun período electoral preséntanse ademais os datos da mesa e local electoral.

O resultado da consulta preséntase en pantalla e poderá ser impreso.

Quen pode consultar o Censo electoral?

Calquera persoa interesada que teña a condición de elector e poida ser identificada polo sistema Cl@ve.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00