30/05/2020 00:00

Està vosté en Seu Electrònica / Tràmits / Registre electrònic / Registre electrònic

Fitxa del procediment

Nom: registre electrònic

Descripció: recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions realitzats per mitjans electrònics

Òrgan responsable: la Secretaria General de l'Institut Nacional d'Estadística

Matèria: general

Documents admissibles: documents electrònics normalitzats presentats per persones físiques o jurídiques corresponents als procediments que s'especifiquen en el Seu Electrònica de l'INE. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida a l'INE

Mitjans d'autenticació: certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l'INE

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/registro_va

Ací pot presentar documentació referida a
(amb certificat electrònic)

Enllaços d'interés