30/01/2023 03:35

Què és el Registre electrònic?

És una Oficina telemàtica on els ciutadans poden presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a l'Administració general de l'Estat i als seus Organismes Públics per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.

Quins documents són admissibles en el Registre electrònic?

  1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquen en la norma de creació del Registre o en el Seu Electrònica, omplits d'acord amb formats preestablerts.
  2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels esmentats en l'apartat anterior dirigit a qualsevol Òrgan o Entitat de l'àmbit.

Quan poden presentar-se?

La presentació de sol·licituds escrits i comunicacions podrà realitzar-se en els registres electrònics durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any.

Còmput de terminis:

Seran dies inhàbils en l'Administració General de l'Estat els establerts a aquest efecte per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública. Actualment està en vigor la Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019, a l'efecte de còmputs de terminis.  

La presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

Codi maliciós

En el cas que es presenten fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà com no presentat a l'efecte de tramitació del procediment.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00