11/12/2023 19:49

Zer da erregistro elektronikoa?

Bulego telematikoa da eta bertan eskariak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztu diezazkiokete herritarrek Estatuko Administrazio Nagusiari zein bere organismo publikoei bitarteko informatiko, elektroniko edo telematikoak erabilita.

Zein dokumentu onartzen da erregistro elektronikoan?

  1. Erregistroaren sorkuntza-arauan edo egoitza elektronikoan zehazten diren zerbitzu, prozedura eta izapideei dagozkien dokumentu elektroniko normalizatuak, aurretik ezarritako formatuen arabera beteak.
  2. Arloko edozein organo edo erakunderi zuzendutako edozein eskari, idazki edo komunikazio, aurrekoez gain.

Noiz aurkeztu daitezke?

Urteko egun guztietan eta hogeita lau orduz aurkeztu ahal izango dira eskariak, idazkiak eta komunikazioak erregistro elektronikoetan.

Epeen zenbaketa:

Ezegunak izango dira Estatuko Administrazio Nagusian Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiak ebazpen bidez ezarritakoak. Orain indarrean dago Estatu Idazkaritzaren 2022ko abenduaren 1a Ebazpena, Funtzio Publikoan 2023ko egun baliogabeen egutegia zehazten duena, Espainiako Administrazio Orokorraren eremuan, epeen zenbaketarako.  

Dokumenturen bat ezegun batean aurkeztekotan, hurrengo egun balioduneko lehen orduan egin dela ulertuko da.

Kode maltzurrak

Aurkeztutako fitxategiek kode maltzurren bat izanez gero, artxibo hori ez dela aurkeztuko hartuko da kontuan prozedurak izapidetzeko garaian.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00