15/04/2024 01:34

En què consisteix la sol·licitud d'informació de l'estat de tramitació dels procediments?

L'article 6 de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics dóna als ciutadans el dret de “conèixer per mitjans electrònics l'estat de tramitació dels procediments en els quals siguin interessats”.

Aquest formulari permet als ciutadans sol·licitar informació sobre l'estat de tramitació en què es troben els procediments administratius que tinguin oberts a l'Institut Nacional d'Estadística.

De quins procediments es pot sol·licitar informació de l'estat de tramitació?

Mitjançant aquest sistema es pot sol·licitar informació de tots els procediments administratius que es tinguin oberts a l'INE.

Això no obstant, hi ha procediments el grau d'automatització dels quals permet oferir aquesta informació de manera directa sense necessitat de realitzar aquesta consulta. Per a més informació sobre quins procediments disposen d'aquest servei, es pot consultar la secció de cada procediment en aquesta Seu. 

Com realitzar la consulta?

Empleneu el formulari amb les vostres dades personals indicant el procediment del qual sol·liciteu la informació d'estat.

Rebreu la informació a l'adreça de correu electrònic que indiqueu.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00