02/03/2024 21:36

En què consisteix la sol·licitud d'informació de l'estat de tramitació dels procediments?

L'article 6 de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics dóna als ciutadans el dret a “onéixer per mitjans electrònics l'estat de tramitació dels procediments en què siguen interessats”.
 
Aquest formulari permet als ciutadans sol·licitar informació sobre l'estat de tramitació en què es troben els procediments administratius que tinguen oberts a l'Institut Nacional d'Estadística.

De quins procediments es pot sol·licitar informació de l'estat de tramitació?

Mitjançant aquest sistema es pot sol·licitar informació de tots els procediments administratius que es tinguen oberts en l'INE.
 
No obstant això, hi ha procediments en què el seu grau d'automatització permet oferir aquesta informació de manera directa sense necessitat realitzar aquesta consulta. Par a més informació sobre quins procediments disposen d'aqueix servei pot consultar-se la secció de cada procediment en aquesta Seu.

Com realitzar la consulta?

Òmpliga el formulari amb les seues dades personals i indicant el procediment de què sol·licita la informació d'estat.
 
Rebrà la informació en l'adreça de correu electrònic que indique.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00