09/06/2023 05:57

En que consiste a solicitude de información do estado de tramitación dos procedementos?

O artigo 6 da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos dálles aos cidadáns o dereito a “coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos procedementos nos que estean interesados”.

Este formulario permítelles aos cidadáns solicitar información sobre o estado de tramitación no que se atopan os procedementos administrativos que teñan abertos no Instituto Nacional de Estatística.

De que procedementos se pode solicitar información do estado de tramitación?

Mediante este sistema pódese solicitar información de todos os procedementos administrativos que se teñan abertos no INE.

Porén, hai procedementos nos que o seu grao de automatización permite ofrecer esta información de maneira directa sen necesidade de realizar esta consulta. Para máis información sobre que procedementos dispoñen dese servizo pódese consultar a sección de cada procedemento nesta Sede.

Como realizar a consulta?

Complete o formulario cos seus datos persoais e indicando o procedemento do que solicita a información de estado.

Recibirá a información no enderezo de correo electrónico que indique.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00