26/03/2023 04:10

Quins certificats es poden sol·licitar?

Es pot sol·licitar l'expedició telemàtica de certificats amb la variació de l'Índex General Nacional, entre dos períodes posteriors a març de 1954 i la variació de l'Índex Nacional de la Rúbrica Habitatge en lloguer, entre dos períodes posteriors a gener de 1993.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar l'expedició d'un certificat. Per tal de poder efectuar el pagament per via telemàtica de la tasca corresponent s'hauran de complir els requisits següents:

Quant val un certificat?

Els certificats tenen la consideració de taxes i el seu import es regula pel Decret 505/1960 de 17 de març i la Llei 25/1998 de 13 de juliol. El cost d'un certificat amb una dada és d' 1,51 euros i cada dada addicional té un cost de 0,27 euros.

Com se sol·licita un certificat?

Accedint al formulari i emplenant els períodes inicial i final entre els quals es vol certificar la variació de l'IPC. En un mateix document es pot sol·licitar la certificació de diferents períodes.

Un cop seleccionada la dada o les dades que es volen certificar, es presentarà un formulari per a realitzar el pagament de la tasca corresponent.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00