26/02/2020 18:21

Està vosté en Seu Electrònica / Tràmits / Certificats telemàtics de l'IPC / Certificats telemàtics de l'IPC

Fitxa del procediment

Nom: certificats telemàtics de l'Índex de Preus de Consum (IPC)

Descripció: sol·licitud i pagament per via telemàtica de la taxa per emissió de certificats de l'Índex de Preus de Consum

Òrgan responsable: Sotsdirecció General de Difusió Estadística de l'Institut Nacional d'Estadística

Matèria: estadística

Mitjans d'autenticació: certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l'INE

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/certificados_ipc_va

Codi SIA: 998313

Ací pot realitzar les següents actuacions
(amb certificat electrònic)

Enllaços d'interés