30/01/2023 01:39

Zer ziurtagiri eska daitezke?

Espainiako Indize Orokorraren aldaketarekin ziurtagiri telematikoak jaulkitzeko eska daiteke, 2006ko KPI oinarriko sistemaren arabera, 1954eko martxoaren ondoko bi epeen artean eta alogera Etxebizitzaren Izenpeko Indize Nazionalaren aldaketa, 1993ko urtarrilaren ondoko bi epeen artean.

Nork eska dezake?

Edozer pertsona fisikok edota juridikok eska dezake ziurtagiria. Tasa modu telematikoan ordaintzeko, honako eskakizunak bete behar dira:

Zenbat balio du ziurtagiri batek?

Ziurtagiriak zerga gisa hartzen dira, eta zenbatekoak martxoaren 17ko 505/1960 Dekretuak eta uztailaren 13ko 25/1998 Legeak finkatzen ditu. Datu bakarra duen ziurtagiri batek 1,51 euro balio du, eta datu gehigarri bakoitzagatik 0,27 gehiago ordaindu behar da.

Nola eskatzen da ziurtagiri bat?

KPIaren aldaketa ziurtatu nahi den denbora tartea adierazita (hasiera eta amaiera data) galdetegian. Dokumentu berean bi denbora-tarteko ziurtagiriak eska daitezke.

Ziurtatu beharreko datua(k) aukeratu ostean, dagokion tasa ordaintzeko orria agertuko da.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00