13/07/2020 09:09

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Certificados telemáticos do IPC / Saber máis

Que certificados se poden solicitar?

Pódese solicitar a expedición telemática de certificados coa variación do Índice Xeral Nacional, entre dous períodos posteriores a marzo de 1954 e a variación do Índice Nacional da Rúbrica Vivenda en aluguer, entre dous períodos posteriores a enero de 1993.

Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica pode solicitar a expedición dun certificado. Para poder efectuar o pagamento por vía telemática da correspondente taxa deberanse cumprir os seguintes requisitos:

Cal é o prezo dun certificado?

Os certificados teñen a consideración de taxas e o seu importe regúlase polo Decreto 505/1960 do 17 de marzo e a Lei 25/1998 do 13 de xullo. O custo dun certificado cun dato é de 1,48 euros e cada dato adicional ten un custo de 0,26 euros.

Como se solicita un certificado?

Accedendo ao formulario e formalizando os períodos inicial e final entre os cales se quere certificar a variación do IPC. Nun mesmo documento pódese solicitar a certificación de diferentes períodos.

Unha vez seleccionado o dato ou datos a certificar presentarase un formulario para realizar o pagamento da correspondente taxa.