26/03/2023 05:19

Què són les beques que concedeix l'INE:

Són ajudes que l'Institut Nacional d'Estadística concedeix a aquells postgraduats que vulguin iniciar-se en els mètodes i tècniques utilitzats en la investigació estadística.

Objecte de les beques:

Fomentar la investigació estadística mitjançant la formació de postgraus. Els becaris participaran en les tasques d'investigació que s'estableixin en els diferents programes que l'INE desenvolupi anualment.

Durada:

La durada de la beca és de dotze mesos, començant el dia 1 de gener de cada any i acabant el dia 31 de desembre, amb l'opció de pròrroga per períodes semestrals fins a completar un període total de 24 mesos.

Quantitat:

La quantitat íntegra mensual de les beques corresponent a cada any es recull a la Resolució segons la qual es convoquen.

Requisitos de los candidatos:

S'estableixen a l'ordre ECE/1050/2019, de 14 d'octubre, segons la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió per part de l'Institut Nacional d'Estadística de beques de postgrau en estadística. També s'estableixen a les resolucions de l'INE segons les quals es convoquen beques de postgrau en Estadística que solen ser anuals.

Plazo de presentación de instancias:

Desde el 19 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive.

Adjudicació:

Les beques s'adjudicaran per Resolució de la Presidència de l'INE a la vista de la proposta formulada per la Comissió de Valoració.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00