13/07/2020 09:53

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Pagamento electrónico (agás sancións) / Saber máis

Que clase de pagamentos se poden efectuar?

Pódese realizar o pagamento telemático por transferencia dos seguintes conceptos:

Que requisitos se requiren para efectuar o pagamento?

Pagamento mediante cargo en conta corrente

Ser titular dunha conta con saldo suficiente e vixente en bancos BBVA

Pagamento mediante tarxetas de débito

Admítense tarxetas Visa e MasterCard

Que prazo dispón o administrado para efectuar o pagamento?

Trátase dun pagamento “on line”, no que a transferencia de fondos se produce de maneira inmediata tras a súa orde de aboamento.

Hai que facer algunha solicitude para que a administración admita o pagamento?

Non se precisa realizar ningunha solicitude previa.

Pódense recuperar as cantidades aboadas por erro ou solicitar a devolución de pagamentos? Que procedemento debe seguir o administrado?

As posibles devolucións deberán ser solicitadas polo administrado á Secretaría Xeral do INE. As solicitudes de reembolso deberán conter os seguintes datos: