25/06/2022 09:20

Fitxa del procediment

Nom: pagament electrònic de les sancions imposades en virtut del procediment sancionador per incompliment de les obligacions estadístiques previstes en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

Descripció: permet realitzar el pagament telemàtic de les sancions imposades.

Òrgan responsable: Secretaria General de l'Institut Nacional d'Estadística

Matèria: sancions estadístiques

Termini per a realitzar l’ingrés:
- Notificacions realitzades entre els dies 1 i 15 de cada mes: des de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Notificacions realitzades entre els dies 16 i últim de cada mes: des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes següent posterior o l’immediat hàbil següent.
Si l’ingrés no s’efectua en el termini indicat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària iniciarà el procediment executiu.

Mitjans d'autenticació: certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l’INE

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/pago_sanciones_ca

Aquí podeu realitzar les actuacions següents (amb certificat electrònic)

Enllaços d'interès

©  INE 2022      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00