07/06/2020 06:48

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Pagament electrònic de sancions / Saber més

Quins mitjans es poden utilitzar per realitzar el pagament?

El portal permet, dins del termini concedit a aquest efecte, efectuar el pagament de sancions imposades per incompliment d’obligacions estadístiques mitjançant la realització d’un càrrec en compte corrent.

El rebut de qualsevol dels pagaments realitzats es podrà consultar, i imprimir, novament en qualsevol moment.

Pagament mitjançant càrrec en compte corrent