13/05/2021 08:56

Que medios poden utilizarse para realizar o pagamento?

O portal permite, dentro do prazo concedido para ese efecto, efectuar o pagamento de sancións impostas por incumprimento de obrigacións estatísticas mediante a realización dun cargo en conta corrente.

O recibo de calquera dos pagamentos realizados poderase consultar — e imprimir — de novo en calquera momento.

Pagamento mediante cargo en conta corrente

©  INE 2021      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00