27/07/2017 00:48

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Concesión de subvencións

Ficha do procedemento

Nome: Concesión de subvencións para o envío de datos estatísticos mediante ficheiros XML ao Instituto Nacional de Estatística, das enquisas de ocupación en establecementos turísticos.

Descrición: O obxecto é fomentar o uso de ficheiros XML por parte dos establecementos turísticos obrigados a dar información ao INE nas estatísticas: 30235 Enquisa de Ocupación Hoteleira e 30236 Enquisa de Ocupación en Apartamentos Turísticos.

Órgano responsable: A ordenación e instrución do procedemento para outorgar a subvención corresponde á Secretaría Xeral do Instituto Nacional de Estatística.

Materia: Estatística.

Forma de presentación das solicitudes: As solicitudes debidamente cumpridas presentaranse no Rexistro Xeral do INE ou na forma establecida no art.38.4 da Lei 30/1992 de 26 de Novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.Os interesados tamén poderán presentar a solicitude por medios electrónicos, conforme ao art.13 da Lei 11/2007, de 22 de xullo.

Prazo de presentación de solicitudes: do 13 de abril ao 10 de agosto, ambos os dous inclusive.

Prazo máximo para resolver e notificar: Dous meses dende o día seguinte á finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Efectos de falta de notificación de resolución en prazo: Desestimación.

Medios de autenticación: Certificados electrónicos publicados na Sede Electrónica do INE.

Enderezo de acceso ao procedemento: https://sede.ine.gob.es/subvenciones_ga

Aquí pode realizar as seguintes actuacións (con certificado electrónico)
  • O prazo de solicitude xa finalizou

Ligazóns de interese