02/03/2024 21:14

Qui pot sol·licitar-ho?

Els ciutadans de la Unió Europea (UE), no espanyols, residents a Espanya, podran votar en les eleccions municipals i al Parlament Europeu si estan inscrits en el cens electoral i tenen díhuit anys complits el dia de la votació.

Per a la inscripció en el cens electoral es requereix la inscripció prèvia en el padró del municipi en què es residisca habitualment i haver manifestat la seua voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya, en les eleccions municipals, en les eleccions al Parlament Europeu o en les dues.

Per a realitzar el tràmit de manifestació de voluntat de votar a Espanya en aquesta pàgina d’internet és necessari que estiga inscrit en el padró del municipi en què residisca habitualment i que l’Ajuntament haja enviat la seua variació a l’INE, que puga acreditar la seua identitat mitjançant el sistema Cl@ve i a més que l’INE haja rebut el seu Número d’Identificació d’Estranger (NIE) del Registre Central d’Estrangers.

Els electors comunitaris que hagen sigut inscrits en el cens electoral romandran inscrits en aquest fins que sol·liciten la seua exclusió o es procedisca d’ofici a la seua exclusió per haver deixat de complir els requisits exigits per a l’exercici del dret de sufragi actiu.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00